Volební priority

Pokud budu zvolen poslancem, hodlám svůj mandát využít k tomu, abych přispěl ke zlepšení života obyvatel v Kraji Vysočina. Priority, na které bych se chtěl zaměřit jako poslanec, se dají zařadit do šesti oblastí. Zahrnují největší problémy, s nimiž se potýkají města a obce na Vysočině. Jmenovitě se jedná o:

  1. Boj s nezaměstnaností: Budu usilovat o to, aby v mém obvodu byl dostatek pracovních příležitostí a lidé se kvůli zaměstnání nemuseli stěhovat jinam. Podpořím proto takové zákony, které ulehčí život malým a středním podnikatelům a povedou k vytvoření příznivého prostředí pro investice.

  2. Rozvoj venkova: Venkov a zemědělství jsou neodmyslitelně spjaty s obvodem, v němž kandiduji. Venkov se neobejde bez zemědělství a zemědělství se neobejde bez venkova. Pro zachování vesnic, které nebudou pouhými noclehárnami a místy pro trávení dovolených, a tradiční venkovské krajiny je nezbytná odpovídající podpora zemědělcům.

  3. Turistický ruch: Vysočina má turistům mnoho co nabídnout. Pyšnit se může jednak mnoha kulturními památkami, místními tradicemi s mnohasetletou tradicí, ale také mnohými přírodními pozoruhodnostmi. Zasadím se proto o podporu a propagaci akcí směřujících ke zviditelnění obcí a měst v regionu. Vysočina se musí stát místem, kam se lidé budou znovu a rádi vracet.

  4. Transparentní a přátelská veřejná správa: Úřady nesmí být nepřítelem občanů, ale naopak jejich partnerem, který jim dokáže pomoci, kdykoli se na ně obrátí. Mojí prioritou budou úřady, které mají transparentní hospodaření a slouží občanům, protože si je platí ze svých daní.

  5. Zachování bezplatných veřejných služeb: Veřejné služby nejsou obchodní komoditou a musí zůstat dostupné všem občanům bez ohledu na výši jejich příjmů.

  6. Spolupráce s místními samosprávami: Práce poslance, která je užitečná regionu se neobejde bez spolupráce s místní a krajskou samosprávou. Jen tak je možné dosáhnout věcí, o které budu usilovat.

Na to Vám dávám svůj slib!

Ing. Tomáš Škaryd
Váš kandidát na poslance

Ekonomika: Začarovaný kruh, ze kterého se nelze vymanit?

19.9.2013 Když pročítám novinové plátky, nestane se snad, že bych uvnitř neobjevil minimálně jeden článek o zvyšující se nezaměstnanosti. více...

Škaryd: Děkuji všem za podporu

21.10.2012 Vážení voliči a přátelé, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat více...