Pryč s nekvalitními potravinami!

Dnes a denně jsme ohroženi současnou nabídkou levných a především nekvalitních potravinářských výrobků. Jsme svědky toho, že se na pulty českých obchodů dostávají produkty z jiných státu, které v mnoha případech svým obsahem ohrožují naše zdraví.

 

Za vpuštění těchto ohrožujících produktů na naše stoly jsou odpovědni lidé, kteří ovládají potravinářský průmysl, ať už z pohledu profesních komor nebo obchodních řetězců. Musím připomenout, že někteří z nich se snaží nyní bojovat proti vlastním praktikám z minulosti a slibují opak své dosavadní praxe – lepší potraviny pro občany. Proč se tedy tak neděje? Z jakého důvodu je situace mnoho let stejná, ne-li horší a slyšíme jen sliby? Obchodní řetězce dlouhodobě nevytváří vhodné podmínky pro zemědělce a výrobce z regionu. Důvod je zcela pragmatický. Na těchto kvalitních výrobcích totiž nevydělají tolik jako například na výrobcích z Polska nebo z Číny. Proto představitele nejvyšších komor v tomto odvětví v České republice a zástupci obchodních řetězců by měli zásadně změnit svůj přístup a napomáhat prodeji a odbytu regionálním dodavatelům, což se v současné době rozhodně neděje. Vyšší odbyt místních producentů zajistí více pracovních míst pro naše lidi v regionu. Nestačí jen o lepších potravinách pouze mluvit a slibovat, ale je nutné konat!

 

Ekonomika: Začarovaný kruh, ze kterého se nelze vymanit?

19.9.2013 Když pročítám novinové plátky, nestane se snad, že bych uvnitř neobjevil minimálně jeden článek o zvyšující se nezaměstnanosti. více...

Škaryd: Děkuji všem za podporu

21.10.2012 Vážení voliči a přátelé, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat více...