Představení technických a industriálních památek Vysočiny na Veletrhu muzeí v Třebíči

Inspirativní prostory bývalé fabriky Tomáše Bati v třebíčské Borovině byly důstojným a především stylovým dějištěm sedmnáctého ročníku tradičního Veletrhu muzeí České republiky, které uspořádalo krajské Muzeum Vysočiny Třebíč. „Technické a industriální památky mají své kouzlo a obrovskou vypovídací hodnotu pro budoucí generace. Shromáždit a prodiskutovat zkušeností odborných institucí věnujících se péči o ně považuji za velice přínosnou badatelskou práci vedoucí k nalezení cest k jejich záchraně,“ uvedl Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu.

oho technických památek, staveb, zařízení nebo technických řešení už nevyužívaných, zajímavých svým provedením, umístěním, zachovalostí a slohem je v péči specializovaných muzeí, ale i jiných subjektů. Některé technické památky včetně industriálních na péči a využití teprve čekají. „Velkou předností technických památek je skutečnost, že netvoří statickou kulisu, ale žijí tím, co lidé vymýšleli, aby bylo dosaženo pokroku, a nyní k nám promlouvají osobitým kouzlem, ale ne samy o sobě, musí se jim někdo věnovat,“ zdůvodnil Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč výběr tématu letošního veletrhu s názvem MUZEA – technické a industriální památky.

Ne náhodou se odborníci setkali v areálu bývalé továrny na boty BOPO Třebíč - Borovina, která díky porozumění majitelů a města chytá druhý dech. Snahou majitelů je zachovat industriální vzhled objektů, které pocházejí z přelomu 19. a 20. století, mnohé drží originální vzhled baťových závodů. Dnes se velice citlivě mění v plnohodnotnou městskou čtvrť – bezpečnou, hravou a ctící duch minulosti.

Účastníci letošního ročníku Veletrhu muzeí mohli na Vysočině navštívit další technické zajímavosti: obnovený historický pivovar v Dalešicích, technickou památku – cihelnu v Čechtíně a kulturní památku Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou.

 

zdroj: Kraj Vysočina

Ekonomika: Začarovaný kruh, ze kterého se nelze vymanit?

19.9.2013 Když pročítám novinové plátky, nestane se snad, že bych uvnitř neobjevil minimálně jeden článek o zvyšující se nezaměstnanosti. více...

Škaryd: Děkuji všem za podporu

21.10.2012 Vážení voliči a přátelé, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat více...