Muzeum Vysočiny Třebíč bude stěhovat Poslední večeři Páně

Muzeum Vysočiny Třebíč finišuje se stěhováním svých expozic z prostor třebíčského zámku, který čeká patrně nejrozsáhlejší rekonstrukce v jeho novodobých dějinách. Obnova a regenerace zámecké budovy národní kulturní památky zámku v Třebíči, rozšíření expozičních ploch, vytvoření nového interiérového vybavení a instalace nových expozičních zařízení by mělo přijít na více než 184 mil. korun a kraj jako předkladatel projektu do ROP Jihovýchod nyní čeká na podpis smlouvy o dotaci.

Muzeum Vysočiny Třebíč finišuje se stěhováním svých expozic z prostor třebíčského zámku, který čeká patrně nejrozsáhlejší rekonstrukce v jeho novodobých dějinách. Obnova a regenerace zámecké budovy národní kulturní památky zámku v Třebíči, rozšíření expozičních ploch, vytvoření nového interiérového vybavení a instalace nových expozičních zařízení by mělo přijít na více než 184 mil. korun a kraj jako předkladatel projektu do ROP Jihovýchod nyní čeká na podpis smlouvy o dotaci.Veškerý mobiliář a sbírky muzea jsou během letošního roku přemísťovány do nových třebíčských depozitářů na ulici Kosmákova. „Stěhování skončí koncem listopadu,“ upřesnil radní kraje Vysočina pro oblast kultury Tomáš Škaryd. Tento týden změnily místo uložení také jedny z nejtěžších kousků sbírky militarií – dvě litá děla. „V jednom historickém pojednání je zmínka o dělech trvale umístěných v hradební zdi původního kláštera, sloužících k odstrašování protivníků. Jiné úvahy jsou o výzbroji vojska Matyáše Korvína spojené s rokem 1468,“ nabízí příběhy dvojice děl ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek.

Poslední dílo, které čeká tento týden velké stěhování, je obrovský obraz Poslední večeře Páně pocházející z 18. století. „V novém depozitáři výtvarného umění muzea je 1 800 inventárních položek malířských výtvarných děl a 3 500 inventárních položek grafických výtvarných děl. Plocha depozitáře výtvarného umění zabírá 86,58 metrů čtverečních,“ pochvaluje si odpovídající zázemí nových depozitářů ředitel Jaroslav Martínek.

Již za cca tři roky mohou být zpřístupněny veřejnosti nové sály cenné svým umělecko-historickým charakterem, které začlení zámecké expozice a fragmenty kláštera do moderní prezentace muzea. „U nově koncipovaného expozičního systému, který vychází ze scénáře připraveného děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Michalem Stehlíkem, se předpokládá rozšíření stálých expozic jak z hlediska rozsahu vystavovaných exponátů, tak zakomponovaných témat, a využití interaktivních prvků zvyšujících atraktivnost expozic a umožňujících aktivnější přístup návštěvníků k prezentovaným informacím,“ upozorňuje radní kraje Tomáš Škaryd.

Plánované prohlídkové okruhy:

Muzejní expozice - "Svět neživé přírody"

Klášterní expozice - "Svět portálů a bran"

Muzejní expozice - "Lidé.Místa.Osudy."

Zámecká expoice - "Valdštejnové na Třebíči"

V rámci projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ bude také vyřešena logika expozičních prostor v návaznosti na poměrně nejednoduchou členitost zámeckého komplexu. Dojde k rozdělení prohlídkové trasy na čtyři základní okruhy se svojí samostatnou vnitřní logikou.

Zdroj: Kraj Vysočina

Ekonomika: Začarovaný kruh, ze kterého se nelze vymanit?

19.9.2013 Když pročítám novinové plátky, nestane se snad, že bych uvnitř neobjevil minimálně jeden článek o zvyšující se nezaměstnanosti. více...

Škaryd: Děkuji všem za podporu

21.10.2012 Vážení voliči a přátelé, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat více...