Kraj Vysočina spustil Krajskou digitalizační jednotku

První týdny provozu má za sebou jedno z nejmodernějších pracovišť Krajského úřadu Kraje Vysočina – Krajská digitalizační jednotka. V suterénu Střední průmyslové školy stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě dva moderní skenery převádí do digitální podoby historicky významná regionální periodika a monografie z fondů Krajské knihovny Vysočiny, archivů a muzeí. V plánu jsou do budoucna např. i obecní kroniky a novodobé dokumenty obcí, úřadů i jiných organizací. „Krajský záměr digitalizace navazuje na projekt Národní digitální knihovny a jeho cílem je pořídit digitální kopie i pro tiskoviny, na které se v rámci národního programu nedostane a dále nabídnout službu knihovnám, muzeím, galeriím, okresním archivům a také obcím na území Kraje Vysočina a příspěvkovým organizacím,“ uvedl Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury. Krajská digitalizační jednotka je pouze částí krajského projektu podpořeného z IOP v celkové hodnotě 28 miliónů korun.

Zdroj: Kraj Vysočina

Ekonomika: Začarovaný kruh, ze kterého se nelze vymanit?

19.9.2013 Když pročítám novinové plátky, nestane se snad, že bych uvnitř neobjevil minimálně jeden článek o zvyšující se nezaměstnanosti. více...

Škaryd: Děkuji všem za podporu

21.10.2012 Vážení voliči a přátelé, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat více...