Vysočina nabízí už 860 km jezdeckých stezek

Pro příznivce jezdecké turistiky byla v Kraji Vysočina vyznačena síť jezdeckých stezek o celkové délce 864 km doplněná o služby 150 jezdeckých stanic. O slavnostní otevření stezek se v areále Hospodářském statku v Bohuslavicích postaral radní Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu Tomáš Škaryd. „Projekt sítě hipotras doplňuje hustou mapu pěších a cyklotras, která čítá na Vysočině přes 5,5 tisíce kilometrů. Za každou desítkou kilometrů značených tras jsou další desítky kilometrů naježděných při jejich značení a vyhledávání. Svou roli zde hrají i majitelé zastávek podél tras, kteří přichází s rozšířenou nabídkou služeb,“ upozornil Tomáš Škaryd. Podle předběžných odhadů využijí značené stezky stovky uživatelů měsíčně.

Síť značených tras pro pěší a cyklo turisty je na Vysočině nově doplněna o značené trasy pro jezdce na koních. Páteřní jezdecké trasy vedou přes celý kraj a navazují na východočeské a jihočeské trasy, které směřují až do sousedního Rakouska. Podle slov Jiřího Kováře z Hospodářského statku v Bohuslavicích, který má s pohybem turistů všeho druhu na koňské trase již pět let zkušenosti, jsou hipotrasy velice vítaným zpestřením i pro stále větší počet cyklistů.

Pro značení tras byla využita metodika značení používaná Klubem českých turistů, v regionu tak turisté najdou trasy s červenými, modrými, zelenými a žlutými jezdeckými značkami a navigují je směrovky s názvem „Jezdecká stezka Kraje Vysočina“. Při putování Vysočinou po značených trasách již nebudou mít jezdci problémy s blouděním či neprostupným terénem, ani s majiteli pozemků, kteří by jim zakázali vstup na svůj pozemek. I díky jezdeckým stanicím na trasách je turistika na koni v regionu Vysočina mnohem pohodlnější, neboť poskytují potřebné zázemí pro turisty v sedle a ustájení pro jejich koně, mnohdy ale i řadu dalších zajímavých služeb. Jezdecké trasy tak přinášejí výhody turistům, koním, jezdeckým stanicím a též zatraktivnění celému regionu. Pro usnadnění orientace na trasách je turistům k dispozici soubor map obsahující vyznačené jezdecké trasy na Vysočině, jejich podrobný popis, kontakty na jezdecké stanice a další služby. Zájemci si jej mohou vyžádat na adrese info@vysocinatourism.cz nebo vyzvednout v jezdeckých stanicích. Těm budou mapy předány na semináři s názvem „Vysočinou v sedle“, který se uskuteční 27. září a jehož náplní bude především společná diskuse nad problematikou jezdecké turistiky

Vyznačení jezdeckých tras bylo realizováno v rámci projektu podpořeného z ROP Jihovýchod „Vybudování sítě hipotras“ spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehož nositelem je příspěvková organizace Vysočina Tourism. Projekt trval téměř dva roky a celkové náklady činily 2,8 milionů korun (92,5% nákladů pokryje dotace z ROP Jihovýchod a dotace státu). Navázal na předchozí projekty realizované v letech 2005 – 2009, kdy byla v Kraji Vysočina zmapována situace jezdeckých stezek a jezdeckých stanic.

„Projekt tohoto charakteru patří k významným počinům s celoregionálním dopadem, umožňuje spojit různé nabídky turistických atraktivit. Je třeba připomenout, že je to jediný typ tohoto projektu v regionu a spojuje řadu různorodých podnikatelských subjektů. Důležité je, že proplacením dotace práce na značení hipotras nekončí. Pouze odstartovaly další fáze související s jejich marketingem,“ uvedla Renata Marková z Úřadu regionální rady NUTS2 Jihovýchod.

Zdroj: Kraj Vysočina

Ekonomika: Začarovaný kruh, ze kterého se nelze vymanit?

19.9.2013 Když pročítám novinové plátky, nestane se snad, že bych uvnitř neobjevil minimálně jeden článek o zvyšující se nezaměstnanosti. více...

Škaryd: Děkuji všem za podporu

21.10.2012 Vážení voliči a přátelé, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat více...